Forside | Kontakt info
FmSD siger: Kviksølv i tænderne - nej tak
home forgiftning hvadatgoere artikler blivmedlem omfmsd

Bliv medlem

- Som medlem kan du trække på den viden foreningen er i besiddelse af og få henvisning til tandlæger, som foreningen samarbejder med.

- Du får medlemsbladet 4 gange årligt med de seneste nyheder og forskning på området samt praktisk orientering omkring sanering og afgiftning.

- Du støtter os i arbejdet på at få anerkendt denne massive forgiftningsskandale, der truer store dele af befolkningens sundhed. Og i kravet om, at der i sundhedssektoren udvikles reel forskning og faglig viden om kviksølvforgiftning og ikke mindst behandling og støtte hertil.

 

Indmeldelse

Ring eller skriv til foreningen, så får du tilsendt en velkomstpakke.

Årligt kontingent for 2016 er:

Enkeltperson, 190 kr.
Husstand, 250 kr.
Erhvervskontingent, 1.200 kr.

Donationer er velkomne

Kontingentet gælder for et kalenderår og opkræves i januar måned.

For nye medlemmer, indmeldt efter 1. oktober, gælder kontingentet også det efterfølgende år.

Henvendelser af økonomisk art rettes til kassereren eller til formanden for foreningen.

Flytning, adresseændringer og indmeldelser
Bedes meldt til foreningens adresse

 

Forside | Kviksølvforgiftning | Hvad kan du gøre | Artikler | Bliv medlem | Om FmSD
Copyright © FmSD